Web sitemize hoşgeldiniz, 27 Kasım 2014

Otizm ?

Otizm ?

Otizm, Yunan dilindeki ‘autos’- ‘kendi’ kelimesinin bir türevidir; otomobil misâlinde olduğu üzere ‘kendinden hareketli’ anlamını veren oto(lat:auto)’ ön ekinin otizm (lat:autismus) kelimesine yüklediği mâna ‘kendi içine dönüklük’ tür.

Tarihsel geçmiş

Otizm‘ kelimesi ilk olarak İsviçreli psikyatrist Eugen Bleuler tarafından 1911 yılında ortaya atılmış ve uzmanlık alanındaki terimler dağarcığında yerini almıştır. İletişimin red edilmesi ve gerçeklikle olan ilişkide bozukluk çerçevesinde nitelediği ‘otizm‘ şizofrenik hastalıklarda görülen belirtileri de içermekteydi.

Aradan otuz yıl geçmiştiki, 1943 yılında Amerikalı çocuk psikiyatristi Leo Kanner, psikyatri alanında dahi alışılmışın dışında davranışlar sergileyen 11 çocuk vakası ile karşılaşıyordu.
Bu çocuklar, iletişimi tamamıyla red etmekte, ya hiç konuşmamayı yeğlemekte ya da kendilerince benimsedikleri bir ifade şekli ile iletişim kurmaktaydılar; kaldı ki, yaşadıkları çevrenin değişkenliğine tahammülsüzlük göstermekteydiler. Böylesi alışılmışın dışındaki davranışlara bir anlam yükleyebilmek üzere, İsviçeli meslektaşı Bleuler’in teşhisinden dayanak alan Leo Kanner şu iki başlık altında topluyordu kanâtlerini: ‘..Duygusal ilişkide otistik bozukluk’ ve ‘Erken yaşlardaki çocuklarda görülen otizm‘..

Aynı tarihte, 1943 yılının sonbahar aylarında, Viyana’da bulunan çocuk doktoru Hans Asperger, bazı erkek çocuklarında fark ettiği ve aşırı sabit fikirlilik arz eden tutumlara ilişkin bir rapor hazırlamıştı. Teşhisleri arasında göze çarpan nokta, belki 50 yıl öncesinde geçerli sayılabilecek, fakat o günün değer-lerine uymayan ‘aşırı erkeksi bir kişilik’ sergilemeleriydi.

Asperger’in ‘otistik psikopat’ olarak nitelediği bu duruma, aynı isim altında sabitlenmediği çok daha erken tarihlerde dahi rastlamak mümkün. ‘Kurt çocuklar’ adı altında tasvir edilen vakaların her biri, otizm tanılı bireylere atfedilen bütün belirtileri taşımaktadırlar.

Kaynakça : Stich Wort Autismus

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz